અમદાવાદમાં મેગા ટ્રાફિક ડ્રાઈવ

અમદાવાદઃ શહેરમાં આજે પોલીસ દ્વારા મેગા ટ્રાફિક ડ્રાઈવ કરવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં સારંગપુરથી રખીયાલ સુધી આ ટ્રાફિક ડ્રાઈવ કરવામાં આવી છે. પોલીસે આ ડ્રાઈવમાં 11 કિલોમીટરના વિસ્તારને આવરી લીધો છે. પોલીસ દ્વારા કડકપણે કરવામાં આવેલી આ ટ્રાફિક ડ્રાઈવ ઈતિહાસની સૌથી મોટી ટ્રાફિક ડ્રાઈવ છે.

(તસવીરઃ પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ)