અમદાવાદઃ નગરદેવી ભદ્રકાળીના દર્શન

શક્તિની ઉપાસનાના પર્વ નવરાત્રિના દિવસોમાં અમદાવાદ શહેરના નગરદેવી ભદ્રકાળી માતાના મંદિરમાં હજારો લોકો ઉમટી પડે છે.
(તસવીરઃ પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ)