બોલીવૂડની આ બ્યુટીઓને બ્લેક આઉટફિટ્સ બહુ ગમે…

બોલીવૂડ અભિનેત્રીઓ દિશા પટની, મૌની રોય અને નોરા ફતેહીને કાળો રંગ કદાચ બહુ ગમતો હોય એવું લાગે છે, કારણ કે એમણે કાળા રંગનાં ડ્રેસીસમાં ઘણા પોઝ આપ્યાં છે. આ ત્રણેય અભિનેત્રી ખરેખર બ્લેક આઉટફિટ્સમાં ઘણી સુંદર દેખાય છે.

દિશા પટની


દિશા પટની


દિશા પટની


દિશા પટની


દિશા પટની


દિશા પટની


મૌની રોય


મૌની રોય


મૌની રોય


મૌની રોય


મૌની રોય


મૌની રોય


મૌની રોય


મૌની રોય


મૌની રોય


નોરા ફતેહી


નોરા ફતેહી


નોરા ફતેહી


નોરા ફતેહી


નોરા ફતેહી