જાણે કે દેવાળીયાની રાણી હોય…

ચોમાસામાં જ્યારે સેન્ચુરી વિસ્તારમાં જીપ સફારી બંધ થઇ જાય પણ દેવાળીયા આખુ વર્ષ સફારી માટે ખુલ્લુ હોય અને ચોમાસામાં તો દેવાળીયા સોળે કળાએ ખીલી ઉઠે. ગીરમાં દેવાળીયા જેવુ ઘાસ અને ઘાસીયા મેદાન કદાચ ક્યાય નહી હોય.

દેવાળીયાએ બધી બાજુથી ફેન્સ કરેલો વિસ્તાર છે પણ એક સિંહણ દર વર્ષે ચોમાસા આસપાસ આ ફેન્સ/જાળી માથી ક્યાંક કોઇ જગ્યાએથી પાર્ક બહારથી અંદર આવી જાય, બચ્ચા ને જન્મ આપે, બચ્ચા થોડા મોટા થાય ત્યાં સુધી રહે અને પછી જતી રહે, આવુ બે વારથી થાય છે એમ દેવાળીયાના ડ્રાઇવર જણાવે એટલે એક વર્ષે અમે ઓગષ્ટના અંતિમ સપ્તાહમાં દેવાળીયામા સતત 3 દિવસ સવારે 8 વાગ્યાની સફારી કરી અને ત્રીજા દિવસે આ સિંહણનો આવો પાણીના નાના તળાવ પાસે ફોટો મળ્યો. જે રીતે એ દેવાળીયામાં ઘાસમાં ફરી રહી હતી અમને થયું જાણે કે દેવાળીયાની રાણી હોય

(શ્રીનાથ શાહ)