Home Tags Lili Parikrama

Tag: Lili Parikrama

ગિરનારની લીલી પરિક્રમા આ વર્ષે નહીં યોજાય

જૂનાગઢ: આ વર્ષે દરેક તહેવારોને કોરોનાનું ગ્રહણ લાગી ગયું છે. હવે ગિરનારમાં દર વર્ષે દેવદિવાળીના દિવસોમાં યોજાતી લીલી પરિક્રમાને કોરોનાનું ગ્રહણ લાગી ગયું છે. જેથી વર્ષોથી યોજવામાં આવતી જૂનાગઢની...