Home Books ધોંડુ અને પાંડુ

ધોંડુ અને પાંડુ

SKU: N/A Category:

Description

ઘરસંસારના છબરડા, સમાજની સમસ્યાઓ અને રાજકારણની પીંજણ કરતા ધોંડુ-પાંડુના હાસ્ય સંવાદો. ઘરમાં કામ કરતા બે ઘાટી વચ્ચે જુદા જુદા વિષય પર ચાલતી ચર્ચા રમૂજી શેલીમાં રજૂ કરતી નાનીનાની કટાક્ષિકાઓ.