પાર્ટીબદલુઓનો રેકોર્ડઃ ગોવામાં 60-ટકાથી વધુ વિધાનસભ્યોએ પાર્ટી બદલી

પણજીઃ દેશમાં આવું ક્યારેય નથી થયું. આ સ્પષ્ટ રીતે મતદાતાઓના જનાદેશનો અનાદરનું પ્રતિબિંબ છે. ગોવામાં કમસે કમ 24 વિધાનસભ્ય- જે 40 સભ્યોવાળી કુલ રાજ્ય વિધાનસભાની કુલ સંખ્યાના 60 ટકા છે, જેમણે છેલ્લાં પાંચ વર્ષોમાં પાર્ટી બદલી છે- જે ભારતમાં એક રેકોર્ડ છે. ગોવામાં પાર્ટીબદલુ નેતાઓ એ અનોખો રેકોર્ડ બનાવ્યો...

TODAY IN THE HISTORY

BOLLYWOOD KI BATEN

GUJARAT NEWS

MUMBAI NEWS

SOCIETY

SHORT STORY

BEHIND THE LENS

YOGA & WELLNESS

MOJMASTI UNLIMITED

KAHEVAT

RELIGION & SPIRITUALITY

CHITRALEKHA EVENT

VARIETY

COOKING TIPS

EDITORS HOUR

CRYPTOCURRENCY

INSPIRATIONAL STORIES

GRAH & VASTU

RELATIONSHIP

PANCHANG