ઈન્ડીગોની અનેક-ફ્લાઈટ્સ મોડી પડી; નિયામકે જવાબ માગ્યો

નવી દિલ્હીઃ ક્રૂ સભ્યોની અનુપ્લબ્ધિને કારણે ઈન્ડીગો એરલાઈનની અનેક ફ્લાઈટ્સ દેશભરમાં મોડી પડી છે. દેશના એવિએશન ક્ષેત્રની નિયામક સંસ્થા ડાયરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (ડીજીસીએ)એ આની ગંભીર નોંધ લીધી છે અને દેશવ્યાપી સ્તરે ફ્લાઈટ્સના આટલા બધા વિલંબ પાછળના કારણો જણાવવાનો ઈન્ડીગો પાસે ખુલાસો માગ્યો છે. ઈન્ડીગો ભારતની સૌથી મોટી એરલાઈન...

TODAY IN THE HISTORY

BOLLYWOOD KI BATEN

GUJARAT NEWS

MUMBAI NEWS

SOCIETY

BEHIND THE LENS

MOJMASTI UNLIMITED

SHORT STORY

YOGA & WELLNESS

KAHEVAT

RELIGION & SPIRITUALITY

CHITRALEKHA EVENT

VARIETY

COOKING TIPS

CRYPTOCURRENCY

PANCHANG

GRAH & VASTU

EDITORS HOUR

INSPIRATIONAL STORIES