કોરાનાના 105 નવા કેસો, એકનું પણ મોત નહીં

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 105 નવા કેસો નોંધવામાં આવ્યા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાને લીધે એક પણ જણનું મોત નથી થયું....

TODAY IN THE HISTORY

૨૨ એપ્રિલ, ૨૦૨૪

૨૨ એપ્રિલ, ૨૦૨૪

EDITOR'S DESK

GUJARAT NEWS

MUMBAI NEWS

SOCIETY

MOJMASTI UNLIMITED

BEHIND THE LENS

BOLLYWOOD KI BATEN

SHORT STORY

YOGA & WELLNESS

KAHEVAT

RELIGION & SPIRITUALITY

COOKING TIPS

VARIETY

YOGIC SAMPADA

NUTSHELL

Nutshell in 99

VIDEOS


ઈ-મેગેઝિન

‘ચિત્રલેખા ૨૯ એપ્રિલ, ૨૦૨૪ : આ સપ્તાહના અંકમાં વાંચો
કવર સ્ટોરી
– ચિત્રલેખા અમૃત મહોત્સવ પ્રવેશાંક…
આપણી આજકાલ
– સોનામાં કેવા છે તેજી-મંદીના ખેલ?
વાદ-વિવાદ
– બાબા રામદેવના અદાલતી યોગ-વિયોગ

CRYPTOCURRENCY

PANCHANG

GRAH & VASTU

CHITRALEKHA EVENT