12 વર્ષીય બાળકે ઘેરબેઠાં ત્રણ-કરોડની કમાણી કરી

લંડનઃ 12 વર્ષીય બેનયામિન અહમદ કોઈ સામાન્ય બાળક સમજવાની ભૂલ ના કરે. બેનયામિને માત્ર 12 વર્ષની ઉંમરે કરોડોની કમાણી કરી લીધી છે. બેનયામિને એક લોકપ્રિય નોન-ફન્જિબલ ટોકન (NFT) ક્લેક્શન વિકસિત કર્યાં હતાં, જે ચાર લાખ ડોલર (આશરે રૂ. ત્રણ કરોડ)માં વેચાયાં હતાં. અહમદના આ લોકપ્રિય NFTને વિયર્ડ વ્હેલ્સના નામે...

TODAY IN THE HISTORY

GUJARAT NEWS

MUMBAI NEWS

BOLLYWOOD KI BATEN

RELIGION & SPIRITUALITY

ONE PLANET ONE LIFE

BEHIND THE LENS

SHORT STORY

KAHEVAT

MOJMASTI UNLIMITED

YOGA & WELLNESS

VARIETY

ZAKALBINDU

COOKING TIPS

EDITORS HOUR

INSPIRATIONAL STORIES

GRAH & VASTU

RELATIONSHIP

PANCHANG

CHITRALEKHA EVENT