‘કેસિનો, ઓનલાઈન-ગેમિંગ, ઘોડદોડ પર 28% જીએસટી લગાડો’

નવી દિલ્હીઃ જીએસટી કાઉન્સિલની હવે પછીની બેઠક આ અઠવાડિયે મળવાની છે અને એમાં ઓનલાઈન ગેમિંગ, કેસિનો અને ઘોડાઓની રેસની જુગાર પ્રકારની રમત પર 28 ટકા જીએસટી (ગૂડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ) લાગુ કરવાની રાજ્યોના નાણાં પ્રધાનોની એક સમિતિએ કરેલા પ્રસ્તાવ પર વિચારણા થાય એવી ધારણા છે. હાલ, ભારતમાં કેસિનોની સેવાઓ,...

TODAY IN THE HISTORY

BOLLYWOOD KI BATEN

GUJARAT NEWS

MUMBAI NEWS

SOCIETY

BEHIND THE LENS

MOJMASTI UNLIMITED

SHORT STORY

YOGA & WELLNESS

KAHEVAT

RELIGION & SPIRITUALITY

CHITRALEKHA EVENT

VARIETY

COOKING TIPS

CRYPTOCURRENCY

PANCHANG

GRAH & VASTU

EDITORS HOUR

INSPIRATIONAL STORIES