બીએસઈને ઈલેકટ્રોનિક ગોલ્ડ રિસિપ્ટસ લોન્ચ કરવા ‘સેબી’ની ફાઈનલ મંજૂરી

મુંબઈ તા.26 સપ્ટેમ્બર: દેશના અગ્રણી અને વૈવિધ્યપૂર્ણ એક્સચેન્જ બીએસઈને ઈલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ રિસિપ્ટ્સ (ઈજીઆર)નું ટ્રેડિંગ તેના પ્લેટફોર્મ પર શરૂ કરવાની અંતિમ મંજૂરી સિક્યુરિટીઝએન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા પાસેથી મળી ગઈ છે. બીએસઈને સેબીની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આ વર્ષના ફેબ્રુઆરીમાં જ મળી ગઈ હતી એ પછી ઈજીઆરમાં એક્સચેન્જના મેમ્બર્સને ટ્રેડિંગ માટે સજ્જ  કરવા...

TODAY IN THE HISTORY

POLI SCOPE

GUJARAT NEWS

MUMBAI NEWS

BOLLYWOOD KI BATEN

SOCIETY

BEHIND THE LENS

MOJMASTI UNLIMITED

SHORT STORY

YOGA & WELLNESS

KAHEVAT

RELIGION & SPIRITUALITY

CHITRALEKHA EVENT

VARIETY

COOKING TIPS

CRYPTOCURRENCY

PANCHANG

GRAH & VASTU

VIDEOS

INSPIRATIONAL STORIES