કોવિડ-19 નિયમોનું કડક પાલન કરવાની એરલાઈનોને સૂચના

નવી દિલ્હીઃ દેશના એવિએશન નિયામક ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (ડીજીસીએ) દ્વારા દેશની તમામ એરલાઈનોને જણાવવામાં આવ્યું છે કે તેઓ કોરોનાવાઈરસ-પ્રતિરોધક નિયમોનું કડક રીતે પાલન કરે, જેમાં પ્રવાસીઓ માટે વિમાનની અંદર ફેસ માસ્ક પહેરવાનું ફરજિયાત છે. દેશભરમાં કોરોના ચેપી બીમારીના કેસ વધી ગયા હોવાથી ડીજીસીએ તરફથી આ આદેશ આપવામાં...

TODAY IN THE HISTORY

HEALTH

GUJARAT NEWS

MUMBAI NEWS

BOLLYWOOD KI BATEN

SOCIETY

BEHIND THE LENS

POLI SCOPE

MOJMASTI UNLIMITED

SHORT STORY

YOGA & WELLNESS

KAHEVAT

RELIGION & SPIRITUALITY

CHITRALEKHA EVENT

VARIETY

COOKING TIPS

CRYPTOCURRENCY

PANCHANG

GRAH & VASTU

VIDEOS

INSPIRATIONAL STORIES