ત્રણ જ સપ્તાહમાં E-WAY બિલમાં ગુજરાતે મેદાન માર્યું

અમદાવાદઃ  રાજ્યમાં 1 એપ્રિલથી અમલી બનેલી ઈ-વે બિલની વ્યવસ્થાનો પ્રથમ 3 સપ્તાહનો રીપોર્ટ આવ્યો છે.. તેમાં ગુજરાત સરકાર હરખાઇ જાય તેવા આંકડા સામે આવ્યાં છે. ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ઈ-વે બિલ કાઢવામાં 10 રાજ્યોનો 83 ટકા હિસ્સો સામે આવ્યો છે. અને  આ તમામ રાજ્યોમાં ગુજરાતે 34.41 લાખ ઈ-વે બિલ બનાવવા સાથે  પહેલો નંબર  લઇ લીધો છે.

વસ્તુ અને સેવા કર નેટવર્ક-GSTN દ્વારા જણાવાયું હતું કે છેલ્લા 3 સપ્તાહમાં જેટલા ઈ-વે બિલ કાઢવામાં આવ્યાં છે, તેમાં 83 ટકા જેટલો હિસ્સો દેશના 10 રાજ્યોનો ભાગ છે. ઈ-વે પોર્ટલ દ્વારા એક એપ્રિલથી 22 એપ્રિલ દરમિયાન કુલ 1.84 કરોડ ઈ-વે બિલ કાઢવામાં આવ્યાં હતાં. તેમાં સૌથી વધુ ગુજરાતનો ફાળો છે.

જીએસટીએન મુજબ  ગુજરાતમાંથી સૌથી વધુ 34.41 લાખ ઈ-વે બિલ નીકળ્યાં છે. તો 26.23 લાખ ઈ-વે બિલ સાથે કર્ણાટક બીજા ક્રમે, 21.06ના આંકડા સાથે મહારાષ્ટ્ર ત્રીજા નંબરે છે.

આ જ સમયગાળામાં ઉત્તર પ્રદેશમાં 15.49 લાખ, હરિયાણામાં 14.69 લાખ અને દિલ્હીમાં 10.94 લાખ ઈ-વે બિલ કાઢવામાં આવ્યાં.