88મા ‘એરફોર્સ ડે’ની ઉજવણી કરાઈ…

ભારતીય હવાઈ દળના 88મા સ્થાપના દિવસ ‘એરફોર્સ ડે’ની ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝિયાબાદમાં હિન્ડન એરબેઝ ખાતે પરંપરાગત સૈન્ય પરેડ, લડાકુ વિમાનો, હેલિકોપ્ટરો સાથે જવાનોના દિલધડક કરતબ, એરોબેટિક સ્ટન્ટ્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે હવાઈ દળના વડા એર ચીફ માર્શલ આર.કે.એસ. ભદૌરિયાએ ઉપસ્થિત રહી પરેડનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ઉપરની તસવીરમાં હવાઈ દળના હેલિકોપ્ટર દ્વારા ફ્લાય-પાસ્ટ કરવામાં આવી રહી છે.

હવાઈ દળમાં નવા સામેલ કરાયેલા રાફેલ ફાઈટર વિમાનના અવકાશી કરતબ

હવાઈ દળમાં નવા સામેલ કરાયેલા રાફેલ ફાઈટર વિમાનના અવકાશી કરતબ

રાફેલ ફાઈટર વિમાન

રાફેલ ફાઈટર વિમાન એર-શો દરમિયાન આગનાં ગોળા ફાયર કરે છે

Su-30 વિમાન એર-શો દરમિયાન આગનાં ગોળા ફાયર કરે છે સારંગ હેલિકોપ્ટરની ડિસ્પ્લે ટીમનાં જવાનો દ્વારા અવકાશમાં એરોબેટિક સ્ટન્ટ્સ સારંગ હેલિકોપ્ટરની ડિસ્પ્લે ટીમનાં જવાનો દ્વારા અવકાશમાં એરોબેટિક સ્ટન્ટ્સ હવાઈ દળના જવાનો દ્વારા માર્ચ-પાસ્ટ

હવાઈ દળના જવાનો દ્વારા માર્ચ-પાસ્ટહવાઈ દળના જવાનો દ્વારા માર્ચ-પાસ્ટ હવાઈ દળના જવાનો દ્વારા માર્ચ-પાસ્ટ એર ચીફ માર્શલ આર.કે.એસ. ભદૌરિયા ગાર્ડ ઓફ ઓનરનું નિરીક્ષણ કરે છે

જવાનોને સંબોધન કરતા એર ચીફ માર્શલ આર.કે.એસ. ભદૌરિયા

લશ્કરી વડા મનોજ નરવણેનું આગમન