અમદાવાદીઓએ પતંગ ચગાવી ઉત્તરાયણનો આનંદ માણ્યો…

અમદાવાદમાં 14 જાન્યુઆરી, મંગળવારે ખુલ્લા મેદાનોમાંથી પતંગો ચગાવીને લોકોએ ઉત્તરાયણ અને પતંગોત્સવ પર્વની ઉત્સાહ, ઉમંગ અને આનંદ સાથે ઉજવણી કરી હતી. (તસવીરોઃ પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ)