આખરી સૂર્યાસ્ત: ગુડબાય 2023…

વર્ષ 2023ને વિદાય આપવા માટે 31 ડિસેમ્બર, રવિવારે ભારતમાં ઠેરઠેર લોકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. આ તસવીર જયપુરના ચાંદલાઈ સરોવરની છે, જ્યાં વર્ષ ઢળતી સાંજે 2023ના આખરી સૂર્યાસ્ત સમયનું દ્રશ્ય કેમેરામેને પોતાના કેમેરામાં ઝડપ્યું હતું.

કોલકાતામાં હુગલી નદી પરના આકાશમાં વર્ષના આખરી સૂર્યાસ્તનો નઝારો.

કોલકાતા

નવી દિલ્હીના ઈન્ડિયા ગેટ ખાતે લોકો એકત્ર થયાં છે.

ઈન્ડિયા ગેટ, નવી દિલ્હી

નવા વર્ષને આવકાર આપતી અમૃતસરની કન્યાઓઃ શબ્દો અને રંગો વડે હથેળીઓ અને ચહેરાને કેવાં સરસ રીતે ચિતર્યાં છે

મુંબઈઃ નવા વર્ષ 2024ના રોશનીથી ઝળકતા આંકડા પાસે બેસીને તસવીર પડાવતા છોકરાઓ