બર્મિંઘમ મેચમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે ભારતનો 31 રનથી પરાજય થયો