45 ઓવરને અંતે દક્ષિણ આફ્રિકાનો સ્કોર 7 વિકેટે 192 રન, ક્રિસ મોરીસ 29*, કેગીસો રબાડા 12*