વરસાદના વિઘ્નવાળી મેચમાં શ્રીલંકાનો દાવ 36.5 ઓવરમાં 201 રનમાં પૂરો થયો