ભાજપના ગુંડાઓએ વિદ્યાસાગરની મૂર્તિને તોડી હતીઃ મમતા બેનરજીએ ફેસબુક પોસ્ટમાં આરોપ મૂક્યો