દક્ષિણ આફ્રિકાએ શરૂઆતના ધબડકા બાદ રિકવર થઈ 50 ઓવરમાં 9 વિકેટે 227 કર્યા