કાર્ડિફમાં વરસાદે અફઘાનિસ્તાન-શ્રીલંકા મેચ અટકાવી, શ્રીલંકા 33 ઓવરમાં 8 વિકટે 182