Home Tags Employmen

Tag: Employmen

લૉકડાઉનમાં ગ્રામીણ મહિલાઓ માટે રોજગાર સર્જન

સુરત: લૉકડાઉનની એક સારી અસર એ થઇ કે એવા અનેક લોકો સેવા કાર્યોમાં જોડાયા છે જેમણે જીવનમાં ક્યારેય સેવાના કાર્યો કર્યા નથી. અલબત્ત એક હકીકત તો સ્વીકારવી જ રહી...