મતદાન કરવા માટે આધારકાર્ડ-ચૂંટણી કાર્ડની સાથે આ 12 દસ્તાવેજો પણ માન્ય રહેશે

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 : ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી હવે નજીક આવી રહી છે. ત્યારે હવે ચૂંટણીમાં મતદાન કરવા માટે તમારી પાસે ઓળખકાર્ડ હોવું આવશ્યક છે. ઘણા લોકોને સવાલ થતો હોય છે કે ચૂંટણીકાર્ડ ન હોય તો મતદાન થઈ શકે ? આધારકાર્ડ ન હોય તો મતદાન થઈ શકે ? ત્યારે આજે આ વિશે અમે તમને એક મહત્વની જાણકારી આપવા જઈ રહ્યા છીએ. આધારકાર્ડ અને ચૂંટણીકાર્ડ સિવાય મતદાન માટે ક્યા ક્યા દસ્તાવેજ માન્ય ગણાય છે તેના વિશે આજે અમે તમને તમામ માહિતી જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. તો કરો એક નજર..

ચૂંટણીમાં મતદાર ફોટો ઓળખકાર્ડ-EPIC રજૂ ન કરી શકે તો તેના બદલે અન્ય ૧૨ દસ્તાવેજો ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા માન્ય કરવામાં આવ્યા છે જે દસ્તાવેજ રજૂ કરી મતદાન કરી શકાશે.

ચૂંટણી પંચ દ્વારા માન્ય કરવામાં આવેલા દસ્તાવેજો

 • આધારકાર્ડ
 • મનરેગા હેઠળ આપવામાં આવતા જોબ કાર્ડ
 • બેંક/પોસ્ટ ઓફિસ તરફથી આપવામાં આવતી ફોટોગ્રાફ સાથેની પાસબુક
 • શ્રમ મંત્રાલયની યોજના હેઠળ આપવામાં આવેલ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ સ્માર્ટ કાર્ડ
 • ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ
 • પાનકાર્ડ
 • એનપીઆર અન્વયે આરજીઆઇ દ્વારા ઇસ્યુ કરેલ સ્માર્ટ કાર્ડ
 • ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ, ફોટોગ્રાફ સાથેના પેન્શન ડોક્યુમેંટ
 • કેન્દ્ર/રાજય સરકારના જાહેર ક્ષેત્ર ઉપક્રમો
 • જાહેર લિમિ. કંપનીઓએ કર્મચારીઓને ઇસ્યુ કરેલા ફોટોગ્રાફ સાથેના સર્વિસ ઓળખપત્રો
 • સંસદસભ્યો/ધારાસભ્યો/વિધાન પરિષદના સભ્યોને ઇસ્યુ કરેલા સરકારી ઓળખપત્રો
 • ભારત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા મંત્રાલય દ્વારા ઇસ્યુ કરેલ Unique Disability ID કાર્ડ

રાજ્યમાં બે તબક્કામાં યૂંટણી યોજાશે

રાજ્યમાં આગામી પ્રથમ તબક્કાના કુલ-89 વિધાનસભા મતવિભાગોની બેઠકોની સામાન્ય ચૂંટણી તા.01/12/2022ના રોજ અને બીજા તબકકાના કુલ-93 વિધાનસભા મતવિભાગોની બેઠકોની સામાન્ય ચૂંટણી તા.05/12/2022ના રોજ યોજાનાર છે જેમાં ચૂંટણીના દિવસે મતદારની ઓળખ માટે મતદાર ફોટો ઓળખકાર્ડ-EPIC રજૂ કરવાનું રહેશે.

બિનનિવાસી ભારતીયોએ અસલ પાસપોર્ટ રજૂ કરવો પડશે

તેમજ ચૂંટણી પંચ દ્વારા એ પણ માહિતી આપવામાં આવી છે કે બિનનિવાસી ભારતીયોની જો મતદાર તરીકે નોંધણી કરેલ હોય તો તેઓએ મતદાન મથકે ફક્ત “અસલ પાસપોર્ટ” રજૂ કરી તેમની ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરવાની રહેશે.