ગુજરાત રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી

ગુજરાત રાજ્યમાં આજે દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લા, દમણ, દાદરા-નગર હવેલી તેમજ અમદાવાદ, આણંદ, મહીસાગર, અરવલ્લી, ખેડા, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર-સોમનાથ અને દીવમાં હળવાથી મધ્ય પ્રકારનો વરસાદ પડી શકે છે. કેટલીક જગ્યાએ ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડશે.

સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા-નગર હવેલી, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર-સોમનાથ અને દીવમાં હળવો વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. તેમજ રાજ્યમાં ભારે વરસાદની શક્યતા નહિવત છે. તથા રાજ્યમાં કેટલાક ભાગોમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જેમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં છૂટા છવાયા વરસાદની આગાહી સાથે જામનગર, મોરબી, રાજકોટ, જૂનાગઢ, અમરેલી, ગીર સોમનાથમાં વરસાદ આવી શકે છે. તથા અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં છૂટા છવાયા વરસાદની સંભાવનાં છે.

તા. 29 સપ્ટેમ્બરે ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા-નગર હવેલીના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ પડશે. રાજ્યના અન્ય વિસ્તારોમાં હવામાન સૂકું રહેશે. તા. 30 સપ્ટેમ્બર, તા. 1 ઓક્ટોબર અને તા. 2 ઓક્ટોબરે રાજ્યમાં ક્યાંય પણ હળવા કે મધ્યમ પ્રકારનો વરસાદ પડવાની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરાઈ નથી. તા. 30 સપ્ટેમ્બરથી રાજ્યમાં મહદ્અંશે હવામાન સૂકું રહેશે.