કેન્દ્ર સરકાર મેડિકલ કોલેજો, મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું રેન્કિંગ કરશે

નવી દિલ્હીઃ સરકાર હવે દેશભરની મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્ટૂટની સરકારી રેન્કિંગ (રેટિંગ) કરશે. આગામી શૈક્ષણિક સત્રથી પહેલાં નેશનલ મેડિકલ કમિશન (NMC) રેટિંગ વ્યવસ્થા લાગુ કરશે. માપદંડો તૈયાર કરવા માટે લખનઉની KGMU સહિત દેશની છ મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટને પસંદ કરવામાં આવી છે. અહીં ટીમે કામ શરૂ કરી દીધું છે.

પહેલા તબક્કામાં દેશમાં આઠ મેડિકલ કોલેજોને રેટિંગ આપવામાં આવશે. દેશમાં આશરે 654 મેડિકલ કોલેજો અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે. હજી મેડિકલ કોલેજ, યુનિવર્સિટી અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટની રાષ્ટ્રીયથી માંડીને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કેટલીય એજન્સીઓ રેટિંગ કરી રહી છે. એ સાથે એનું મૂલ્યાંકન પણ થઈ રહ્યું છે. સૌપ્રથમ વાર NMCથી સંબંધિત મેડિકલ કોલેજ અને યુનિવર્સિટીની રેટિંગ કરશે. સરકારી મેડિકલ કોલેજ અને યુનિવર્સિટી આ પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈ શકશે. ત્યાર બાદ ખાનગી મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સને સામેલ કરવામાં આવશે.

આ રેટિંગ માટે NMC અને ક્વોલિટી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા (QCI)થી કરાર થયા છે. માપદંડો માટે 24-25 ઓગસ્ટે NMCએ અને QCIની ટીમે KGMUની સમીક્ષા કરી હતી. આ સાથે જવાબદાર અધિકારીઓની સાથે બેઠક કરી હતી. સારવાર, શોધ, ખેલકૂદની કામગીરી, શિક્ષણ કાર્ય ને ઇન્સ્ટિટ્યૂટને જોશે. અધિકારીઓનું કહેવું હતું કે વિદ્યાર્થીઓને અપાતી શિક્ષણની ગુણવત્તાને આધારે સરકારી રેટિંગ મળશે. એક વાર સરકારીન રેટિંગ જાહેર ડોમેનમાં આવ્યા પછી વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય મેડિકલ કોલેજ પસંદ કરવામાં મદદ મળશે. ખાનગી મેડિકલ કોલેજો દ્વારા ઊંચી ફીસ વસૂલની પ્રથા પર પ્રતિબંધ લાગશે. નિયમોને પરખવા માટે NMC અને QCIની ટીમો મેડિકલ કોલેજોની સમીક્ષા કરશે.

આમ હવે મેડિકલનું શિક્ષણ હવે વિદ્યાર્થી અને શિક્ષક-બંનેના સ્તરમાં હવે લાલિયાવાડી નહીં ચાલે.