દિલ્હીમાં યમુના નદીની સપાટી પર તરતા ઝેરી ફીણ વચ્ચે બોટ-સવારી

નવી દિલ્હીમાં યમુના નદી પ્રદૂષિત થઈ ગઈ છે. તેનાં પાણીની સપાટી પર આજકાલ ઝેરી ફીણનાં થર જામે છે. મોટાં ભાગનાં લોકો એનાથી દૂર રહેવાનું પસંદ કરે છે, પણ 2 જૂન, શુક્રવારે અમુક લોકો ITO ઓફિસ નજીક એક હોડીમાં બેસીને એ ફીણમાંથી માર્ગ કરતાં નદીમાં આગળ વધતાં જોવા મળ્યા હતા.