લશ્કરી વડા નરવણેને ‘જનરલ ઓફ નેપાલ આર્મી’ની માનદ્દ રેન્ક એનાયત…

લશ્કરી વડા જનરલ મનોજ મુકુંદ નરવણેને 6 નવેમ્બર, શુક્રવારે કાઠમંડુમાં નેપાળનાં પ્રમુખ બિદ્યાદેવી ભંડારીએ એમનાં સત્તાવાર નિવાસસ્થાન ‘શિતલ નિવાસ’ ખાતે આયોજિત ખાસ સમારંભમાં ‘જનરલ ઓફ નેપાલી આર્મી’ની માનદ્દ રેન્ક એનાયત કરી હતી. લશ્કરી વડા જનરલ નરવણે ભારત-નેપાળ વચ્ચેના સંબંધોને સુદ્રઢ કરવા માટે નેપાળની 3-દિવસની મુલાકાતે ગયા છે.

લશ્કરી વડા જનરલ નરવણે કાઠમંડુમાં ગાર્ડ ઓફ ઓનરનું નિરીક્ષણ કરે છે.

લશ્કરી વડા જનરલ નરવણે કાઠમંડુમાં તેઓ નેપાળના વડા પ્રધાન કે.પી. શર્મા ઓલીને મળ્યા હતા.લશ્કરી વડા જનરલ નરવણે કાઠમંડુમાં નેપાળના લશ્કરી વડામથક ખાતે એમની મુલાકાતની યાદગીરી રૂપે એક છોડ રોપી રહ્યા છે.