કમલા હેરિસનાં પૂર્વજોનાં ગામમાં આનંદ-ઉત્સવ…

ભારતીય મૂળનાં અમેરિકન અને ડેમોક્રેટિક પાર્ટીનાં સેનેટર કમલા હેરિસ અમેરિકામાં નવા ઉપપ્રમુખ તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યાં છે એની ખુશીમાં તામિલનાડુના તિરુવારુર જિલ્લામાં એમનાં નાનાના ગામ તુલાસેન્દ્રપુરમ ખાતે તેમજ પડોશના ગામ પૈંગાનાદુમાં ગામવાસીઓએ પોતપોતાની રીતે ઉજવણી કરી હતી. ક્યાંક ફટાકડા ફોડવામાં આવ્યા હતા, તો ક્યાંક સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું હતું, તો ક્યાંક પૂજા કરવામાં આવી હતી. ઉપરની તસવીર પૈંગાનાદુ ગામની છે જ્યાં લોકો ફટાકડા ફોડીને કમલા હેરિસની જીતનો આનંદ માણે છે.

તુલાસેન્દ્રપુરમ ગામના એક ઘરનાં સભ્યોએ કમલા હેરિસને શુભેચ્છા આપતી રંગોળી બનાવી છે.

તામિલનાડુના અન્નપૂરવઠા પ્રધાન કામરાજે તુલાસેન્દ્રપુરમ ગામના મંદિરમાં પૂજા કરી હતી.

કમલા હેરિસ