વડા પ્રધાન મોદીએ આજે મહારાષ્ટ્ર, કેરળ, કર્ણાટકમાં ચૂંટણી રેલીઓને સંબોધિત કરી