ચૂંટણીના પહેલા તબક્કા માટે પ્રચારનો આજે અંત આવશે, 11 એપ્રિલે છે પહેલા રાઉન્ડનું મતદાન