સીમા રાવ – ભારતનાં પ્રથમ મહિલા કમાન્ડો ટ્રેનર…

પતિ-પત્નીની બેમિસાલ જોડી…

ડો. સીમા રાવ અને મેજર ડો. દીપક રાવ