Home Tags Striped Hyena

Tag: Striped Hyena

સ્ટ્રાઇપડ હાયેના અને વુલ્ફનો ટકરાવ જોવો નસીબ…

ભારતમાં ટીવી અને ફીલ્મની સમાજ જીવન અને વિચારસરણી પર ખુબ મોટી અસર છે એવુ લોકો વારંવાર કહે છે પણ ઇન્ડીયન વુલ્ફ/(વરુ) માટે એ ઘણી વાર સાચી પડતી હોય એવુ...

દિવસે હાયેના જોવું હોય તો અહીં જવું...

ગુજરાતમાં જંગલની વાત આવે તો બધાને ગીર કે સાસણગીર જ યાદ આવે. પણ એક “હીડન જેમ” જેવું “બ્લેકબક નેશનલ પાર્ક-વેળાવદર” હજી મોટાભાગના લોકોને ધ્યાનમા નથી. આ કારણે જ એને...