Home Tags Hyena

Tag: Hyena

દિવસે હાયેના જોવું હોય તો અહીં જવું...

ગુજરાતમાં જંગલની વાત આવે તો બધાને ગીર કે સાસણગીર જ યાદ આવે. પણ એક “હીડન જેમ” જેવું “બ્લેકબક નેશનલ પાર્ક-વેળાવદર” હજી મોટાભાગના લોકોને ધ્યાનમા નથી. આ કારણે જ એને...