Home Tags Belief

Tag: Belief

મનના વિચારોને ઓળખો

જ્યારે આપણને ભયનો અનુભવ થાય ત્યારે મારા મનમાં કેવા વિચારો ચાલી રહ્યા છે? તે જોવો.  જરૂર તે નકારાત્મક વિચારો જ હશે. ઘણાં બધાં પ્રયત્નો કરવા છતાં પણ ખુશ નથી...

આપણી માન્યતાઓ

આપણું કામ બીજા પાસે કરાવવા માટે તેમના પર આવેશમાં આવી ગુસ્સો પણ કરી દઈએ છીએ પણ આપણે જોવું જોઈએ કે મારે તે સમયે શું જોઈએ છે? ગુસ્સો કરવાથી આપણું...