Home Tags 83 trailer

Tag: 83 trailer

83નું ટ્રેલરઃ રણવીરસિંહ ને ટીમનો વિજયી પરફોરમન્સ

“મેદાનની બહાર અમારાં જીવનમાં કંઈ પણ બની રહ્યું હોય, પણ એક વાર અમે (ભારતીય) ગણવેશ પહેરીને પિચ પર જઈએ એ પછી અમારું એક જ લક્ષ્ય હોયઃ જીવસટોસટની બાજી ખેલીને...