ભારતની 3 મહિલા શૂટર્સએ ટીમ હરીફાઈમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો

હાંગ્ઝોઃ ભારતની મહિલા શૂટરોએ અહીં રમાતી 19મી એશિયન ગેમ્સમાં નિશાનબાજીની રમતમાં આજે જોરદાર દેખાવ કરીને એક ગોલ્ડ અને એક સિલ્વર મેડલ જીત્યો છે.

મનુ ભાકર, ઈશા સિંહ અને રીધમ સાંગ્વાને 25 મીટર પિસ્તોલ ટીમ હરીફાઈમાં સુવર્ણ ચંદ્રક જીત્યો છે. વર્તમાન ગેમ્સમાં ભારતને મળેલો આ ચોથો ગોલ્ડ મેડલ છે.

50 મીટર રાઈફલ હરીફાઈમાં સિલ્વર મેડલ મળ્યો

જ્યારે મહિલાઓની 50 મીટર રાઈફલ 3 પોઝિશન્સ ટીમ હરીફાઈમાં આશી ચોક્સી, માનિની કૌશિક અને સિફ્ત કૌર સામરાએ રજત ચંદ્રક જીત્યો છે.