ગેટવે ઓફ ઈન્ડિયા-બેલાપુર વોટર ટેક્સી સેવા સસ્પેન્ડ

મુંબઈઃ હજી તાજેતરમાં જ દક્ષિણ મુંબઈના ગેટવે ઓફ ઈન્ડિયા અને પડોશના નવી મુંબઈ શહેરના બેલાપુર ઉપનગર વચ્ચે શરૂ કરવામાં આવેલી વોટર ટેક્સી સેવા એક ટેક્નિકલ ખામી ઊભી થવાને કારણે હાલ સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવી છે. દક્ષિણ મુંબઈ અને નવી મુંબઈ વચ્ચે રોજ અપ-ડાઉન કરતાં લોકોની સુવિધા ખાતર આ વધારે ઝડપી અને વધારે આરામદાયક ટ્રાન્સપોર્ટેશન સેવા શરૂ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ હવે એ સસ્પેન્ડ થતાં ઘણાં લોકો અટવાઈ ગયાં છે અને તકલીફ ભોગવી રહ્યાં છે.

ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના એક અહેવાલ મુજબ, એક બોટમાં કોઈક ટેક્નિકલ ખામી ઊભી થતાં આ સેવા હાલ સ્થગિત કરી દેવામાં આવી છે.