સિગારેટ પર આરોગ્યની ચેતવણી આપનાર પહેલો દેશ કેનેડા

ઓટાવાઃ કેનેડાએ દેશવાસીઓને ધૂમ્રપાન કરવાથી રોકવા માટે અને ધૂમ્રપાન છોડવા પ્રેરિત કરવા વધુ એક પગલું ભર્યું છે. તંબાકુથી થનારાં મોતને ઓછાં કરવાના પ્રયાસમાં કેનેડાએ હવે સીધા વ્યક્તિગત સિગારેટ પર એક આરોગ્ય સંબંધી લેબલ લગાડવાની ઘોષણા કરી છે.

તમાકુનો ધુમાડો બાળકોને નુકસાન પહોંચાડે છે. સિગારેટ લ્યુકેમિયાનું કારણ બને છે. દરેક કશમાં ઝેર છે. કંઈક આવો સંદેશ કેનેડામાં મળતી દરેક સિગારેટ પર અંગ્રેજી અને ફ્રેન્ચ બંને ભાષાઓમાં નજરે ચઢશે.હવે દરેક સિગારેટ પર આરોગ્ય સંબંધી ચેતવણી ફરજિયાતચ છાપવી પડશે. કેનેડા આવું કરવાવાળો વિશ્વનો પહેલો દેશ બની ગયો છે.

કેનેડાના આરોગ્ય અધિકારીઓએ એ કહ્યું હતું કે નવાં તમાકુનાં ઉત્પાદનોના પેકેજિંગ અને ચેતવણીના નિયમ કેનેડા સરકારના એ વયસ્કો  મદદ કરવા માટે છે, જે ધૂમ્રપાન છોડવા ઇચ્છે છે. આ પગલું ભરનાર અને તમાકુ વગરના ઉપયોગકર્તાઓમાં નિકોટિનની લતથી બચાવવા માટે અને તમાકુની અપીલને ઓછી કરવામાં મદદ કરશે. આરોગ્ય અધિકારીઓએ કહ્યું હતું કે દરેક સિગારેટ પર છપાયેલી ચેતવણીઓ પર લોકોનું ધ્યાન જશે.કેનેડિયન કેન્સર સોસાયટીના વરિષ્ઠ નીતિ વિશ્લેષક રોબ કનિન્ઘમના જણાવ્યાનુસાર વિશ્વમાં મિસાલ સ્થાપવા માટે આ એક મહત્ત્વનું પગલું સાબિત થશે, જે દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચશે. જે ધૂમ્રપાન કરે છે. કેનેડ આ નિયમ હેઠળ 2035 સુધી દેશભરમાં તમાકુના વેચાણમાં કમસે કમ પાંચ ટકાનો ઘટાડો કરવા ઇચ્છે છે. આ નવા નિયમ પહેલી ઓગસ્ટથી લાગુ થશે, પણ અધિકારીએ કહ્યું હતું કે એ તબક્કાવાર લાગુ કરવામાં આવશે.