સુરતમાં એક પરિવારની ત્રણ પેઢીએ એક સાથે મતદાન કર્યુ

સુરત: ઘોડ દોડ રોડ પર આવેલી સેન્ટ ઝેવિયર્સ શાળાના મતદાન મથકમાં બુધિયા પરિવારની ત્રણ પેઢીના સભ્યોએ સાથે મતદાન કરીને લોકશાહી પર્વની ઉજવણી કરી હતી.

આ પરિવારમાં 74 વર્ષીય દાદા સાંવરપ્રસાદ બુધિયા તથા તેમના ૫૦ વર્ષીય પુત્ર વિશાલભાઈ અને વિશલભાઈની બે પુત્રીઓ ખુશી અને ઝીલ મતદાન માટે આવ્યા હતા. પ્રથમવાર મતદાન કરનાર ખુશીએ ચિત્રલેખા.કોમ સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, જયારે કોઈ પ્રસંગની રાહ જોઈએ તેમ મતદાન માટે ઘણા દિવસોથી રાહ જોતી હતી. પ્રથમવાર મતદાન કરીને દેશના જવાબદાર નાગરિક તરીકેની ફરજ અદા કરી છે. નાની બહેન ૧૮ વર્ષીય ઝીલે પણ પ્રથમવાર મતદાન કરીને કહ્યું કે, લોકશાહીના પર્વમાં ભાગીદાર થયાનો આનંદ અને ગૌરવ છે.

 

(અરવિંદ ગોંડલિયા, સુરત)