Home Tags ગાજરનો મુરબ્બો

Tag: ગાજરનો મુરબ્બો

ગાજરનો મુરબ્બો

ગાજર એન્ટી-ઓક્સિડન્ટ તેમજ વિટામીન ‘એ’ અને ‘સી’ નો સ્ત્રોત છે. ગાજરનો મુરબ્બો રોટલી તેમજ બ્રેડ સાથે પણ સારો લાગે છે! ગાજરનો હલવો તમે ઘણીવાર બનાવ્યો હશે! તો હવે બનાવી...