ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શન 23.5 ટકા વધીને રૂ. 8.65 લાખ કરોડ થયું

દેશમાં ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શનના આંકડા આવી ગયા છે અને આ વખતે સરકારની તિજોરીમાં સારો એવો વધારો થયો છે. 1 એપ્રિલ 2023 થી 16 સપ્ટેમ્બર 2023 સુધીમાં, દેશનું ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શન 23.5 ટકા વધીને રૂ. 8.65 લાખ કરોડ થયું છે. જ્યારે પ્રત્યક્ષ કર વસૂલાતમાં વાર્ષિક ધોરણે 23.5 ટકાનો અદભૂત વધારો જોવા મળ્યો છે. ત્યારે એડવાન્સ ટેક્સ કલેક્શનમાં પણ 20.7 ટકાનો અદભૂત વધારો 3,55,481 કરોડ રૂપિયા થયો છે. ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શનમાં રૂ. 4.16 લાખ કરોડનો કોર્પોરેશન ટેક્સ અને રૂ. 4.47 લાખ કરોડનો વ્યક્તિગત આવકવેરો પણ સામેલ છે, જેમાં સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ (STT) પણ સામેલ છે.

1 એપ્રિલ 2023 થી સપ્ટેમ્બર 16 સુધીમાં કામચલાઉ ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શન રૂ. 8,65,117 કરોડ હતું. જે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં 23.5 ટકાની ઉત્તમ વૃદ્ધિ છે. ગયા વર્ષે સમાન સમયગાળામાં પ્રત્યક્ષ કર વસૂલાત રૂ. 7,00,416 કરોડ હતી. નાણાકીય વર્ષ 2023-24 માટે, સરકારે 16 સપ્ટેમ્બર 2023 સુધી 1,21,944 કરોડ રૂપિયાનું રિફંડ જારી કર્યું છે. ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ છ મહિનામાં કોર્પોરેશન ટેક્સ રૂ. 4,16,217 કરોડ હતો, જ્યારે વ્યક્તિગત આવકવેરો, જેમાં સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ પણ સામેલ છે, રૂ. 4,47,291 કરોડ હતો.. આ ડેટા બહાર પાડતા, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સે જણાવ્યું હતું કે પ્રત્યક્ષ કર (રિફંડ એડજસ્ટ કરતા પહેલા)નું કુલ કલેક્શન રૂ. 9,87,061 કરોડ હતું, જે ગયા વર્ષની સરખામણીએ રૂ. 8,34,469 કરોડ હતું. આ રીતે 18.29 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે.

એડવાન્સ ટેક્સ કલેક્શનમાં પણ 20 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે

ચાલુ નાણાકીય વર્ષના 16 સપ્ટેમ્બર સુધી પ્રોવિઝનલ એડવાન્સ ટેક્સ કલેક્શન રૂ. 3,55,481 કરોડ થયું છે જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં રૂ. 2,94,433 કરોડ હતું. આ રીતે 20.7 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે. પ્રત્યક્ષ કર વસૂલાત અને એડવાન્સ ટેક્સ કલેક્શનમાં સતત વધારો એ પુરાવો છે કે કરચોરી રોકવાના સરકારના પ્રયાસો ફળ આપી રહ્યા છે અને કર વસૂલાત પ્રક્રિયામાં અદ્યતન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ આમાં મદદરૂપ સાબિત થઈ રહ્યો છે.