Home Tags Unique Identification Authority of India

Tag: Unique Identification Authority of India

65 વર્ષથી વધુ, 15 વર્ષથી નીચેની વયના...

નવી દિલ્હી - નેપાળ અને ભૂટાનના પ્રવાસે જવા માટે હવેથી એવા ભારતીયો માટે આધાર કાર્ડ કાયદેસર રીતે માન્ય ટ્રાવેલ દસ્તાવેજ ગણાશે જેમની વય 65 વર્ષથી વધુ અને 15 વર્ષથી...