Home Tags Sweet Jaggery Puri

Tag: Sweet Jaggery Puri

ગળી પુરી

આપણને ગુજરાતીઓને રોજ કંઈક ગળ્યું ખાવાનું જોઈએ! રોજેરોજ મીઠાઈ તો ના ખવાય, તો સ્વીટ ડીશમાં કોઈકવાર ગોળવાળી ગળી પુરી ચાલી જાય, બરાબર ને? અને હાં, બાળકો પણ આ પુરી...