Home Tags School at home

Tag: school at home

સ્કૂલે જવાનું બંધ થયું તો સ્કૂલ આવી...

રાજકોટ: હવે તો માસ પ્રમોશન પણ નક્કી થઈ ગયું. ધો.૧ થી ૯ અને ૧૧માં ધોરણના વિદ્યાર્થીઓએ આ વર્ષે પરીક્ષા આપવાની નથી.પણ એ જાહેર નહોતું થયું ત્યારે અને હજી પણ...