Home Tags Routines

Tag: Routines

એક ફિલ્મ, જેનું નામ છે ‘જિંદગી’

લોકડાઉન હેઠળનો આ સમય આપણને સૌને કાંઇકને કાંઇક શીખવી રહ્યો છે. જાણે, કુદરત આપણને જિંદગીને નવી જ દ્રષ્ટિથી જોતા શીખવી રહી છે.  અલબત્ત, આપણા બધા માટે આ દ્રષ્ટિ અલગ અલગ...