Home Tags PadMan challenge

Tag: PadMan challenge

‘પેડ મેન‘ની પ્રેરણાઃ અમદાવાદમાં પેડ બનાવવાના યુનિટનું...

અમદાવાદ- પેડ મેન ફિલ્મમાં રજૂ કરાયેલ દીકરીની વેદના અને તે અંગે જાગૃતિ આવે તે માટે અમદાવાદમાં પેડ બનાવવાના યુનિટનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. સમાજની કેટલીક વાસ્તવિકતાઓનું સચોટ નિરુપણ કરતી...