Home Tags New Covid Cases

Tag: New Covid Cases

કોરોનાના 1086 નવા કેસ, 71નાં મોત

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 1086 નવા કેસ નોંધાયા છે, જેમાં ગઈ કાલની તુલનાએ 36.6 ટકા ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 71 લોકોનાં મોત થયાં...

કોરોનાના 795 નવા કેસ, 58નાં મોત

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 795 નવા કેસ નોંધાયા છે, જેમાં ગઈ કાલની તુલનાએ 13 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 58 લોકોનાં મોત થયાં છે,...

કોરોનાના 913 નવા કેસ, 13નાં મોત

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 913 નવા કેસ નોંધાયા છે, જેમાં ગઈ કાલની તુલનાએ મામૂલી ઘટાડો નોંધાયો છે. દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 13 લોકોનાં મોત થયાં છે, દેશમાં...

કોરોનાના 1260 નવા કેસ, 83નાં મોત

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 1260 નવા કેસ નોંધાયા છે, જેમાં ગઈ કાલની તુલનાએ મામૂલી ઘટાડો નોંધાયો છે. દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 83 લોકોનાં મોત થયાં છે, દેશમાં...

કોરોનાના 1335 નવા કેસ, 52નાં મોત

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 1335 નવા કેસ નોંધાયા છે, જેમાં ગઈ કાલની તુલનાએ મામૂલી ઘટાડો નોંધાયો છે. દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 52 લોકોનાં મોત થયાં છે, દેશમાં...

કોરોનાના 1225 નવા કેસ, 28નાં મોત

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 1225 નવા કેસ નોંધાયા છે, જેમાં ગઈ કાલની તુલનાએ મામૂલી ઘટાડો નોંધાયો છે. દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 28 લોકોનાં મોત થયાં છે, દેશમાં...

કોરોનાના 1233 નવા કેસ, 31નાં મોત

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 1233 નવા કેસ નોંધાયા છે, જેમાં ગઈ કાલની તુલનાએ બે ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 31 લોકોનાં મોત થયાં છે,...

કોરોનાના 1259 નવા કેસ, 35નાં મોત

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 1259 નવા કેસ નોંધાયા છે, જેમાં ગઈ કાલની તુલનાએ મામૂલી ઘટાડો નોંધાયો છે. દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 35 લોકોનાં મોત થયાં છે, દેશમાં...

કોરોનાના 1270 નવા કેસ, 31નાં મોત

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 1270 નવા કેસ નોંધાયા છે, જેમાં ગઈ કાલની તુલનાએ 10.6 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 31 લોકોનાં મોત થયાં છે,...

કોરોનાના 1660 નવા કેસ, 4100નાં મોત

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં કોરોનાના નવા કેસોમાં સાધારણ વધારો થયો છે. દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 1660 નવા કેસ નોંધાયા છે. દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 4100 લોકોનાં મોત થયાં છે, એમાં...