Home Tags Lijjat Papad

Tag: Lijjat Papad

જાણો છો પાપડને સહારે થયું હતું મહિલા...

પાપડ... નામ લેતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય અને આંખો સામે સૌથી પહેલા શેનું ચિત્ર નજર સમક્ષ તરી આવે? મોટાભાગના લોકોની નજર સમક્ષ લિજ્જત પાપડનું પેકેટનું ચિત્ર દેખાતુ હશે....

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે ‘લિજ્જત’નાં પદાધિકારીઓની નિમણૂક; સ્વાતિ...

મુંબઈ - શ્રી મહિલા ગૃહ ઉદ્યોગ લિજ્જત પાપડ વિશ્વભરમાં ઉચ્ચતમ નામના મેળવનાર સંસ્થા છે. દેશના ગ્રામ્ય વિસ્તારોની બહેનોની ઉન્નતિ અને સ્વયં રોજગારની તક ઊભા કરવાના ધ્યેય સાથે ૧૯૫૯ની ૧૫...