Home Tags Direct selling business

Tag: direct selling business

સરકારી નોકરી છોડી અપનાવ્યું સ્વરોજગારીનું આ શ્રેષ્ઠ...

આપણાં દેશમાં શરુઆતથી જ જીનવનિર્વાહ માટે નોકરીને મહત્વ આપવામાં આવી રહ્યું છે, અને એમાં પણ સરકારી નોકરીને તો વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવે છે. આજના યુવાઓનું માત્ર એક જ સપનું...