Home Tags Android 10

Tag: Android 10

હવે નવો ફૉન લેશો તો આ સુવિધાવાળો...

એક રમૂજ છે. તેને રમૂજ તરીકે જ લેવા વિનંતી. પત્ની (પતિ પણ રાખી શકાય) અને સ્માર્ટફૉનમાં એમ જ થાય કે થોડી રાહ જોઈ હોત તો સારું હતું. ? પત્ની બાબતે...