Home Tags Agni dosha

Tag: Agni dosha

ઘરમાં બ્રહ્મ અને અગ્નિનો દોષ હોય તો...

“નાહો. મારા બાળકો ખાલી મારી સાથે વાદ વિવાદ કરે એટલુ જ. બાકી મને ખુબ જ પ્રેમ કરે. હા, નાની નાની બાબતોમાં એમને ,મારાથી મત ભેદ રહે. પણ એ તો...