Home Tags After Getting Trouble

Tag: After Getting Trouble

દિલ્હી સ્મોગ: પ્રદૂષણથી પરેશાન અનેક દેશના રાજદૂત...

દિલ્હી- દેશની રાજધાની દિલ્હીના લોકો છેલ્લા ઘણા સમયથી ભયાનક પ્રદૂષણથી પરેશાન થઈ રહ્યા છે. દિલ્હીની હવામાં પ્રદૂષણનું સ્તર ખતરનાક રીતે વધી રહ્યું છે. આ વાતનો અંદાજ એનાપરથી લગાવી શકાય...