Home Tags વડા-પાઉં ક્વેસાડિલા

Tag: વડા-પાઉં ક્વેસાડિલા

વડા-પાઉં ક્વેસાડિલા

વરસાદમાં બહારનું ખાવાનું આપણે ટાળતાં હોઈએ છીએ. પરંતુ વરસતા વરસાદમાં લારીના વડા-પાઉં તો યાદ આવે જ! જો કે, ચટપટા વડા-પાઉં ક્વેસાડિલા ઘરે બનાવીને વડા-પાઉંનો ટેસ્ટ માણી શકો છો! સામગ્રીઃ ઘઉંનો...