ગુજરાત બોર્ડ આગામી સપ્તાહ સુધીમાં 10માનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે

GSEB SSC પરિણામ 2023 આવતા અઠવાડિયે જાહેર થવાની સંભાવના છે. ગુજરાત બોર્ડ HSC સાયન્સ પરિણામની જાહેરાત સાથે, ઉમેદવારો હવે 10મા પરિણામની જાહેરાતની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ગુજરાત બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એન્ડ હાયર સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (ગુજરાત બોર્ડ) સત્તાવાર વેબસાઇટ gseb.org પર ગુજરાત બોર્ડ SSCનું પરિણામ 2023 જાહેર કરશે. જે વિદ્યાર્થીઓએ GSEB 10ની પરીક્ષા આપી હતી તેઓએ માર્કશીટ જોવા માટે તેમનો રોલ નંબર દાખલ કરવાનો રહેશે. જો કે GSEBએ હજુ સુધી ગુજરાત બોર્ડના 10મા ના પરિણામ 2023ની તારીખ અને સમય હજુ જાહેર કર્યો નથી, પરંતુ જો મીડિયા રિપોર્ટ્સનું માનીએ તો પરિણામ આવતા સપ્તાહે જાહેર કરવામાં આવશે.

વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાત બોર્ડના પરિણામના નવીનતમ અપડેટ્સ માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ તપાસતા રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. આ વર્ષે ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ 10 ની પરીક્ષા 14 થી 28 માર્ચ દરમિયાન લેવામાં આવી હતી. અગાઉના પરિણામના વલણો મુજબ GSEB પરિણામ મેના બીજા સપ્તાહ સુધીમાં જાહેર કરશે. ગુજરાત એજ્યુકેશન બોર્ડની GSEB 10ની બોર્ડની પરીક્ષા પાસ કરવા માટે દરેક વિદ્યાર્થીએ દરેક વિષયમાં ઓછામાં ઓછા 33 ટકા માર્ક્સ મેળવવા જરૂરી છે. પરિણામ જાહેર કરતા પહેલા ગુજરાત બોર્ડ તેના ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓને આ અંગે જાણ કરશે. GSEB 10ની પરીક્ષાનું પરિણામ 2023 જોવા માટે વિદ્યાર્થીઓ તેમનો હોલ ટિકિટ નંબર અને નોંધણી નંબર તૈયાર રાખો. જે વિદ્યાર્થીઓએ 2023 માં GSEB SSC પરીક્ષા આપી છે તેઓ સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને અથવા SMS દ્વારા તેમનું પરિણામ ચકાસી શકે છે.